Mera smak på den högklassiga potatisen

Då det är möjligt att inverka på potatisens kvalitet, så gör Mörtmarkin Peruna (Mörtmarks Potatis) det. Framför allt betonar vi smaken på potatisen. Vi testar kontinuerligt nya sorter och vilka av dem som ger kvalitativt det bästa resultatet i vår jordmån.

Responsen hjälper oss att utvecklas, på våra förpackningar finns en blankett med vilken konsumenterna kan ge respons på potatisen de köpt. Vi går enskilt igenom all respons och utnyttjar den i utvecklandet av vår verksamhet.

Potatisodlingen och paketeringen sker enligt och under uppsyn av Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s hjärtbladsflagga och därför är alla våra förpackningar försedda med hjärtbladsflaggan.