PELLOT 

Mörtmarkin Perunan tilan viljetävä pinta-ala on 120 hehtaaria. Vuonna 1988 yhdeksi tuotantosuunnaksi tuli ruokaperunan viljely ja jatkojalostus. Onnistuneiden satojen ja kuluttajien hyvän vastaanoton myötä perunasta muodostui nopeasti tilan tärkein tuotantosuunta ja sen viljelyala on vakiintunut 70 hehtaariin. Tilan koko mahdollistaa myös vuoroviljelyn, jolloin maa saa tilaisuuden levätä.